จากความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารระหว่างบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)“TRUE” กับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) “Com7” ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันจากการร่วมมือทางธุรกิจ บริษัทจึงได้รับสิทธิในการบริหารร้าน TRUE Shop (สัญญา) จากบริษัท ทรูดิสทรีบิวชั่นแอนด์เซลส์ จำกัด (TDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่อรับมอบสิทธิ์ในการร่วมบริหารจัดการร้าน โดยบริษัททำหน้าที่ขายสินค้าและบริการในร้าน TRUE Shop ที่ได้รับสิทธิจาก TDS ภายใต้ชื่อTRUE by Com7เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเสริมสร้างช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไอทีเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งในสถานที่ตามห้างสรรพสินค้า Big C, Tesco Lotus, Robinson และ ห้างท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อที่ของสาขาโดยประมาณ 6 – 260 ตร.ม.โดยได้รับสิทธิการบริหารจัดการในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ได้มีการต่อสัญญารอบล่าสุดไปในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา