WE ARE COMSEVEN

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

WE ARE COMSEVEN

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยอีกมากมายโดยในปี 2539 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการเติบโตในธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะค้าส่งให้แก่ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโต และมีข้อดีมากกว่าการขายส่งจึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกมากกว่าขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

COM7 BUSINESS MODEL
ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร (B2B)
ธุรกิจบริการ(Service)
ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์(Online)

ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุม 75 จังหวัด จาก 77 จังหวัดในนามของชื่อร้าน BaNANA, Studio7, BaNANA Mobile, BaNANA Equip, BaNANA Outlet, Banana Stand Alone, BKK, KingKong Phone, Bb, B-Play, Bb-Move และ Brand Shop นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าทำสัญญาฝากขายสินค้าไอที ในพื้นที่ ห้าง Big C กว่า 45 สาขา และทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ากับทาง Index livingmall กว่า 30 สาขา ภายใต้ชื่อ BaNANA เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า ประเภทของรายการขายสินค้า และเพิ่มพื้นที่ในการขายสินค้า

ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร (B2B)
ธุรกิจการขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นองค์กร รวมไปถึงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ

ธุรกิจบริการ(Service)
บริการหลังการขายของบริษัท ได้แก่ ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “iCare” และร้านให้บริการ TRUE Shop ภายใต้ชื่อ “TRUE by Com7”

ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์(Online)
ปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเข้ามาเสริมธุรกิจหลักจากการขายหน้าร้าน และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ชื่อ www.bnn.in.th หรือ Banana Online เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไอที สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค แกดเจ็ต อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ประกอบ สมาร์ทวอช รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ ทันสมัยอีกมากมายกว่า 7,000 รายการ จากกว่า 100 แบรนด์สินค้าดังระดับโลก นอกจากนี้ยังบริษัทยังเพิ่มช่องทางการขายสินค้าแบรนด์ Apple ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.studio7thailand.com/th และยังมีช่องทางออนไลน์สำหรับสินค้าแบรนด์ Apple ในราคานักศึกษา https://education.studio7thailand.com/ เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้า Apple เพื่อใช้ทางการศึกษา อาทิ iPad, MacBook อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัท มีสาขาให้บริการกว่า 1,000 สาขา ทั่วไปประเทศ