WE ARE COMSEVEN

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนสาขา รวมทั้งสิ้น สาขา 368 สาขา 553 สาขา และ 787 สาขาตามลำดับ

ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดิโอเกม และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้าน BaNANA
 2. ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน Studio 7
 3. ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (“Mobile”)
  1. ร้าน BaNANA Mobile
  2. ร้าน BKK
  3. ร้าน Kingkong Phone
  4. ร้าน Samsung Shop
  5. ร้าน Oppo Shop
  6. ร้าน Huawei Shop
  7. ร้าน Vivo Shop
  8. ร้าน Xiaomi Shop
 4. ร้านให้บริการ TRUE by Com7
 5. ธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน BaNANA
 6. ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ร้าน iCare
 7. ร้านขายกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เสริม Shot Pro
 8. ร้าน Bb และ B-Play จำหน่ายสินค้าเกี่ยว IOT แก้ดเจ็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 9. ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้งและดูแลระบบ IT ให้กับลูกค้าองค์กร

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีและการให้บริการซ่อมแซมสินค้าและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนเพื่อมาร่วมเป็น Partner กับบริษัทฯ
 2. บริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำกัด (โนวัส) ประกอบธุรกิจวางแผน จำหน่ายอุปกรณ์ และระบบ IT สำหรับลูกค้าองค์กร
 3. บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (บานาน่ากรุ๊ป) ประกอบธุรกิจการนำเข้าและขายส่งสินค้าโทรคมนาคม
 4. บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (ไอเทค) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์
 5. บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด (ดับเบิ้ลเซเว่น) ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการร้าน TRUE by Com7

OUR HISTORY

ความเป็นมา

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าไอที  โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และให้บริการ​ที่ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  โดยที่การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้าน IT ในขณะนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก คือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด กลุ่มผุ้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทคอมเซเว่นขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทในขณะนั้น นอกจากที่จะมีการค้าปลีกที่ร้านสาขา ณ​ ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าแล้ว  บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT ในลักษณะค้าส่ง ให้กับร้านค้าปลีกอื่นๆทั่วประเทศ  ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่งจึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

ปัจจุบันแบ่งธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. RETAIL ธุรกิจค้าปลีก

(1) ร้านขายสินค้าไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนรวมทั้งหมด 307 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้าน BaNANA 223 สาขา ธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน BaNANA 80 สาขา ร้าน BaNANA Outlet 2 สาขา และร้าน BaNANA E-Quip อีก 2 สาขา
(2) ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple มีจำนวนทั้งหมด 102 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้าน Studio7 92 สาขา และ U-Store (เดิมชื่อ U-Store by Comseven) อีก 10 สาขา
(3) ร้านค้าที่เน้นขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนทั้งหมด 184 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้าน BaNANA Mobile 14 สาขา ร้าน BKK 55 สาขา และร้าน Kingkong Phone 115 สาขา
(4) ร้านแบรนด์ช็อป มีจำนวนทั้งหมด 36 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น Samsung Shop 11 สาขา Oppo Shop 19 สาขา Vivo Shop 3 สาขา Huawei Shop 2 สาขา และ Xiaomi Shop 1 สาขา
2. SERVICE ธุรกิจบริการ

ประกอบด้วย iCare จำนวนทั้งหมด 26 สาขา และสิทธิ์บริหาร TRUE Shop จำนวนทั้งหมด 68 สาขา

3. COMMERCIAL and Corporate Business
(ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

บริการการวางแผน ออกแบบและพัฒนา ระบบ IT สำหรับลูกค้าองค์กร  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านระบบ โปรแกรม และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

4. ONLINE ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที และสินค้าอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ BNN.in.th

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562