บริษัทได้ทำการซื้อหน้าร้านและอุปกรณ์ตกแต่งร้านโดยไม่รวมสินค้าคงคลัง จาก บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ชื่อ KingKong Phone มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 95 สาขา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดตาม Hypermarket ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และบิ๊กซี (Big C) โดยสาขาส่วนใหญ่มีพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 20 – 50 ตารางเมตร การเข้าลงทุนครั้งนี้ จะทำให้ COM7 สามารถขยายสาขาไปยังกลุ่มลูกค้าตาม Hypermarket ด้วยสาขาขนาดเล็กได้เพิ่มขึ้น และรวดเร็ว ปิดช่องว่างทางการตลาด และสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันที

ในช่วงเริ่มต้น COM7 จะขยายไลน์สินค้า ต่อยอดการเติบโต จากเดิมที่ร้าน KingKong Phone เน้นจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนใน 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ OPPO และ VIVO จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เข้ามาจำหน่าย ได้แก่ HUAWEI SAMSUNG iPhone รวมทั้ง สินค้าประเภท Accessories และรายได้จากการขาย Sim สนับสนุนยอดขายและจำนวนสาขาให้เพิ่มขึ้น

ค้นหาร้านใกล้คุณ