คลิกชมเว็บไซต์
จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าในปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ 100 สาขาจากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “Banana IT” เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวดสินค้าไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับร้าน Banana IT บริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าแล็บท็อป และสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “Banana Mobile” เพื่อให้ลูกค้าแบ่งแยกและจดจำแบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทยังได้เปิดร้าน “Samsung Shop”

นอกจากนี้จากนโยบายการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจสินค้าไอทีอย่างครบวงจร บริษัทได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันตลาดคอมพิวเตอร์มือสองยังมีโอกาสในการทำตลาด เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยปกติเป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีฐานรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าระดับกลางลงไปทั้งในกลุ่มลูกค้า SME และบุคคลทั่วไป ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและผู้บริโภคหาซื้อได้ในราคาไม่แพง ในปี 2559 บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองโดยนำเข้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคใช้แล้วจากต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ออสเตเลีย อเมริกาและอีกหลายแห่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์มือสองผ่านหน้าร้าน Banana กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ

โดยหน้าร้านมีขนาดพื้นที่ร้าน 50-500 ตร.ม. มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้าที่จำหน่ายและมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอในการให้บริการแก่ทางลูกค้าได้ สถานที่ตั้งจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและศูนย์ไอทีต่าง ๆ

PRODUCT & SERVICE

สินค้าที่ BaNANA จำหน่ายแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักดังนี้

1. สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
BaNANA จำหน่ายแล็บท็อปทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ Apple, Lenovo, Acer, Asus, Microsoft, HP, Huawei, MSI และ Dell ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายของบริษัท โดยสินค้าแล็บท็อปที่จำหน่ายมีราคาตั้งแต่ 8,000 ถึง 80,000 บาท มีสินค้าให้เลือกครบทุกแบรนด์และมีความหลากหลายตั้งแต่ราคาต่ำสุดถึงสูงสุด อีกทั้งยังมีสินค้ารุ่นใหม่พร้อมขายตลอดเวลา

2. สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
บริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 50 แบรนด์ รวมรายการสินค้ากว่า 500 รายการ อาทิเช่น Case, VGA, RAM, Monitor, M/B, PC Brand, Optical Drive, CPU, Hard Disk เป็นต้น โดยสินค้าดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 500-50,000 บาท ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความหลากหลายของคุณสมบัติ ส่งผลให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบเล่นเกมส์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านสถาปัตหรือด้านวิศวกรรม กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดหาสินค้ารุ่นใหม่มาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาขายที่แข่งขันได้ จากประสบการณ์จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวของทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี

3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
BaNANA จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, OPPO, Huawei, Wiko, Vivo, XIAOMI, Huawei และ Realme ในช่วงราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 40,000 บาท

4. สินค้าแท็บเล็ต
ร้าน BaNANA จำหน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, Acer, Microsoft และ Asus ในช่วงราคาตั้งแต่ 4,000 ถึง 70,000 บาท

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม
สินค้าอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีการใช้งานร่วมกันกับสินค้าหลักที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป สินค้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทำหน้าที่เพิ่มเติมคุณสมบัติหลักให้กับสินค้าหลัก

BaNANA มีการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ โดยมีรายการสินค้ารวมกว่า 5,000 รายการ บริษัทจัดหาสินค้าทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปลักษณ์ สีสันและราคาที่เหมาะสม โดยสินค้ามีช่วงราคาตั้งแต่ 100 ถึง 20,000 บาท โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมที่บริษัทจัดจำหน่ายสามารถแยกตามการใช้งาน ได้แก่ Mobile & Tablet Accessories, Hard Disk & Media, ลำโพงและหูฟัง, Computer Acessories, Printer และอื่น ๆ

CUSTOMER SERVICE

BaNANA มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งการให้รายละเอียดตัวสินค้ารวมถึงการบริการหลักการขาย
เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของพนักงาน บุคลากรให้มีศักยภาพ
และความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า

อีกทั้งยังมุ่งเน้นขยายช่องทางให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน