จากนโยบายของบริษัทในปี 2552ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าต่างๆ บริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ประมาณ 100 สาขาและแต่ละร้านมีชื่อที่หลากหลาย ให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดภายใต้ชื่อ BaNANA ซึ่งนับเป็นการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้ง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “ง่าย ง่าย” เพื่อรองรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาขาของบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น ห้างสยามพารากอน ห้างเอ็มควอเทียร์ ศูนย์การค้าไอค่อนสยาม ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้างซีคอนสแควร์ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค ห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี และห้างท้องถิ่นตามจังหวัดสำคัญต่างๆ

ต่อมา ในปี 2561บริษัทมีนโยบายการทำระบบร้านค้าเครือข่าย (Franchise) ภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เน้นตลาดต่างจังหวัดในพื้นที่อำเภอรอง ที่ยังไม่มีสาขาของบริษัท ซึ่งระบบการบริหารจัดการและการจัดส่งสินค้าให้กับร้าน Franchise ทางบริษัทเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้ทั้งหมด เพื่อที่จะผลักดันยอดขายให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

PRODUCT & SERVICE

สินค้าที่ BaNANA จำหน่ายแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักดังนี้

1. สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
BaNANA จำหน่ายแล็บท็อปทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, MSI และ Fujitsu ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายของบริษัท มีสินค้าให้เลือกครบทุกแบรนด์และมีความหลากหลายตั้งแต่ราคาต่ำสุดถึงสูงสุด อีกทั้งยังมีสินค้ารุ่นใหม่พร้อมขายตลอดเวลา

2. สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
บริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 50 แบรนด์ รวมรายการสินค้ากว่า 500 รายการ อาทิเช่น Case, VGA, RAM, Monitor, M/B, PC Brand, Optical Drive, CPU, Hard Disk เป็นต้น โดยสินค้าดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 500-50,000 บาท ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความหลากหลายของคุณสมบัติ ส่งผลให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบเล่นเกมส์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านสถาปัตหรือด้านวิศวกรรม กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดหาสินค้ารุ่นใหม่มาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาขายที่แข่งขันได้ จากประสบการณ์จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวของทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี

3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
BaNANA จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ Huawei, OPPO, VIVO, Wiko, XIAOMI, Realme, Lenovo, One Plus และ Samsung

4. สินค้าแท็บเล็ต
ร้าน Banana จำหน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, Acer, Microsoft และ Asus

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม
สินค้าอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีการใช้งานร่วมกันกับสินค้าหลักที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป สินค้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทำหน้าที่เพิ่มเติมคุณสมบัติหลักให้กับสินค้าหลัก

BaNANA มีการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ โดยมีรายการสินค้ารวมกว่า 5,000 รายการ บริษัทจัดหาสินค้าทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปลักษณ์ สีสันและราคาที่เหมาะสม โดยสินค้ามีช่วงราคาตั้งแต่ 100 ถึง 20,000 บาท โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมที่บริษัทจัดจำหน่ายสามารถแยกตามการใช้งาน ได้แก่ Mobile & Tablet Accessories, Hard Disk & Media, ลำโพงและหูฟัง, Computer Accessories, Printer และอื่น ๆ

CUSTOMER SERVICE

BaNANA มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งการให้รายละเอียดตัวสินค้ารวมถึงการบริการหลักการขาย
เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของพนักงาน บุคลากรให้มีศักยภาพ
และความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า
อีกทั้งยังมุ่งเน้นขยายช่องทางให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน

ค้นหาร้านใกล้คุณ