คลิกชมเว็บไซต์
จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าในปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ 100 สาขาจากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “Banana IT” เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวดสินค้าไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับร้าน Banana IT บริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าแล็บท็อป และสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “Banana Mobile” เพื่อให้ลูกค้าแบ่งแยกและจดจำแบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทยังได้เปิดร้าน “Samsung Shop”

นอกจากนี้จากนโยบายการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจสินค้าไอทีอย่างครบวงจร บริษัทได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันตลาดคอมพิวเตอร์มือสองยังมีโอกาสในการทำตลาด เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยปกติเป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีฐานรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าระดับกลางลงไปทั้งในกลุ่มลูกค้า SME และบุคคลทั่วไป ประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและผู้บริโภคหาซื้อได้ในราคาไม่แพง ในปี 2559 บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองโดยนำเข้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคใช้แล้วจากต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ออสเตเลีย อเมริกาและอีกหลายแห่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์มือสองผ่านหน้าร้าน Banana กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ

โดยหน้าร้านมีขนาดพื้นที่ร้าน 50-500 ตร.ม. มีการจัดวางสินค้าแยกตามประเภทสินค้าที่จำหน่ายและมีสต็อกจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอในการให้บริการแก่ทางลูกค้าได้ สถานที่ตั้งจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและศูนย์ไอทีต่าง ๆ

PRODUCT & SERVICE

สินค้าที่ Banana จำหน่ายแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักดังนี้

1. สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
Banana จำหน่ายแล็บท็อปทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ Apple, Lenovo, Acer, Asus, Toshiba, Microsoft, HP, Fujitsu และ Dell ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายของบริษัท โดยสินค้าแล็บท็อปที่จำหน่ายมีราคาตั้งแต่ 8,000 ถึง 80,000 บาท มีสินค้าให้เลือกครบทุกแบรนด์และมีความหลากหลายตั้งแต่ราคาต่ำสุดถึงสูงสุด อีกทั้งยังมีสินค้ารุ่นใหม่พร้อมขายตลอดเวลา

2. สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
บริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 50 แบรนด์ รวมรายการสินค้ากว่า 500 รายการ อาทิเช่น Case, VGA, RAM, Monitor, M/B, PC Brand, Optical Drive, CPU, Hard Disk เป็นต้น โดยสินค้าดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 500-50,000 บาท ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความหลากหลายของคุณสมบัติ ส่งผลให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชอบเล่นเกมส์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านสถาปัตหรือด้านวิศวกรรม กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดหาสินค้ารุ่นใหม่มาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาขายที่แข่งขันได้ จากประสบการณ์จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวของทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี

3. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
Banana จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ Apple, Asus, Samsung, Lenovo, OPPO, Huawei, Wiko, Vivo, i-Mobile, HTC, Acer, Blackberry, LG และ Cherry Mobile ในช่วงราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 40,000 บาท

4. สินค้าแท็บเล็ต
ร้าน Banana จำหน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, i-Mobile, Acer, Microsoft, HP และ Asus ในช่วงราคาตั้งแต่ 4,000 ถึง 70,000 บาท

5. สินค้าอุปกรณ์เสริม
สินค้าอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีการใช้งานร่วมกันกับสินค้าหลักที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป สินค้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทำหน้าที่เพิ่มเติมคุณสมบัติหลักให้กับสินค้าหลัก

Banana มีการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ชั้นนำกว่า 500 แบรนด์ โดยมีรายการสินค้ารวมกว่า 5,000 รายการ บริษัทจัดหาสินค้าทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปลักษณ์ สีสันและราคาที่เหมาะสม โดยสินค้ามีช่วงราคาตั้งแต่ 100 ถึง 20,000 บาท โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมที่บริษัทจัดจำหน่ายสามารถแยกตามการใช้งาน ได้แก่ Mobile & Tablet Accessories, Hard Disk & Media, ลำโพงและหูฟัง, Computer Acessories, Printer และอื่น ๆ

CUSTOMER SERVICE

Banana มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งการให้รายละเอียดตัวสินค้ารวมถึงการบริการหลักการขาย
เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของพนักงาน บุคลากรให้มีศักยภาพ
และความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า

อีกทั้งยังมุ่งเน้นขยายช่องทางให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน