บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ ในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและการให้บริการสินค้า Apple ภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มขีดจำกัดการรองรับการซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple โดยการเปิดร้านในรูปแบบของ Drop point ให้ ร้าน Studio 7 เป็นร้านรับสินค้า Apple ในการให้บริการซึ่งทำให้ครอบคลุมมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมการบริการหลังการขายให้แก่สินค้า Apple อีกด้วย