ผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากความประทับใจของผู้ใช้งานทั้งในเรื่องคุณภาพการผลิตการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลแต่ผู้คนอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผลิตภัณฑ์ของ Apple ยังถูกใช้ในการทำงานของเหล่ามืออาชีพในด้านต่างๆและภาคการศึกษาที่ต้องการเครื่องมือที่จะไว้วางใจในคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาวเพื่อลดต้นทุนการประกอบการ

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดตั้งแผนก Apple Education & Enterprise ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการศึกษา , System Engineer , ช่างและทีมบริการเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้องค์กรทางธุรกิจหรือองค์กรทางการศึกษาจะได้มีมืออาชีพที่จะสามารถพึ่งพาได้เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในองค์กรโดยทีมงานมีความสามารถในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของการวางแผนการออกแบบระบบการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณการอบรมการใช้งาน Software ทั้งในส่วน macOS และ iOS Device และการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแผนการเรียนการสอนซึ่งหาได้ยากที่จะมีบริษัทใดจะมีพร้อม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแผนก Apple Education & Enterprise ได้ที่ 02-017-7777 ต่อ 7672

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมทางด้าน Apple Professional Learning เกี่ยวกับการใช้ iPad เเละ Mac ในสถานศึกษาเเละ องค์กร ได้ที่ : aee_group@comseven.com