คลิกชมเว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่มีสินค้าครบถ้วน หลากหลาย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  COM7 มุ่งมั่นที่จะสรรหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในสินค้า IT

บริษัทได้สังเกตกลุ่มลูกค้าต่างๆ จึงพบว่ามีความหลากหลายมากขึ้น  เช่นกลุ่มผู้หญิง  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มคนทำงาน  ที่มีพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าที่มีความถี่มากขึ้น และรวมไปถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ COM7 เปิดให้บริการสินค้าทางออนไลน์และให้การบริการลูกค้า IT แบบครบวงจร

ปัจจุบัน เว็บ BNN.in.th มีสินค้ามากมาย กว่า 1,000 รายการ พร้อมให้บริการทั้งสินค้าและการรับประกัน รวมไปถึงบริการจัดส่งทั่วประเทศ ซึ่งทางบริษัทมีจุดบริการหลังการขายที่ BaNANA ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า COM7 ทุกๆคน