Hoon_WebContent

COM7 เนื้อหอม“ประชา ดำรงสุทธิพงศ์” นักลงทุน VI โดดเก็บหุ้นอีก 9 ล้านหุ้นรวมถือในมือเพิ่ม 5.76% โบรกฯให้ราคาเป้าหมาย 7.40 บาทเชื่อปี 2559 กำไรเติบโตเด่นขานรับผลบวกแอปเปิ้ลเปิดตัวไอโฟนใหม่

จากการสำรวจข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่านายประชา ดำรงสุทธิพงศ์ในฐานะนักลงทุน VI รายใหญ่เข้าซื้อหุ้นบริษัท COM7 เพิ่มอีกจำนวน 0.76% เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 และส่งผลให้ถือหุ้นรวมเพิ่มเป็น 5.74%

โดยช่วงที่ผ่านมานายประชา ดำรงสุทธิพงศ์ถือหุ้น COM7 ทั้งสิ้นจำนวน 59,800,000 หุ้นหรือคิดเป็น 4.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 ซื้อเพิ่มอีกจำนวน 9,130,000 หุ้นหรือคิดเป็น 0.76% จึงส่งผลให้ถือหุ้นรวมเป็น 68,930,000 หุ้นหรือคิดเป็น 5.76% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นอกจากนี้นายประชายังยื่นแบบรายงานการซื้อหุ้นต่อก.ล.ต. ในวันที่ 18 มี.ค. 2559 ว่าทำการซื้อหุ้น COM7 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) และมีราคาซื้อสูงสุดอยู่ที่ 6.90 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559

ทั้งนี้จากการสำรวจโครงสร้างผู้ถือหุ้น COM7 ล่าสุดที่แจ้งไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท. พบว่าปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกได้แก่ 1.นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นจำนวน 392,655,200 หุ้นหรือคิดเป็น 32.72% 2.นายบัญชา พันธุมโกมล ถือหุ้นจำนวน 158,024,800 หุ้นหรือคิดเป็น 13.17% 3.นางสาวอารี ปรีชานุกูล ถือหุ้นจำนวน 70,600,000 หุ้นหรือคิดเป็น 5.88% 4.นายประชา ดำรงสุทธิพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 59,800,000 หุ้นหรือคิดเป็น 4.98% 5.นายกฤชวัฒน์ วรวานิช ถือหุ้นจำนวน 37,480,000 หุ้นหรือคิดเป็น 3.15%

นอกจากนี้จากการสำรวจข้อมูลการถือหุ้นของนายประชาจากในเว็ปไซต์ตลท. ยังพบอีกว่าปัจจุบันมีการถือครองหุ้นอยู่ในหลายหลักทรัพย์ อาทิ หุ้นบริษัทสหการประมูลจำกัด(มหาชน) หรือ AUCT โดยถือเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 11 มีหุ้นร่วม 8,650,000 หุ้นหรือคิดเป็น 1.57%

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดระบุว่าขณะนี้กำหนดราคาเหมาะสมทางพื้นฐานหุ้น COM7 ไว้ที่ระดับ 7.40 บาทโดยคาดกำไรสุทธิในปี 2559 จะเติบโตถึง 46% โดยการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นต่อผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคาด Margin เพิ่มขึ้นจากการได้สิทธิ์ซื้อมือถือตรงจากApple และโฟกัสการขายมือถือให้กับกลุ่มลูกค้าระดับบนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะบริโภคที่ชะลอตัวน้อย

ที่มา : หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559