โครงการห้องคอมของหนู

“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” โดยการสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมมอบอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนให้กับนักเรียนในชนบทที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และเรียนรู้อย่างทั่วถึง

โดยโรงเรียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นโรงเรียนยากจน
  2. ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
  3. มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
  4. มีพื้นที่ที่สามารถให้ทางเราสร้างห้องคอมพิวเตอร์ได้ อย่างน้อย 70 ตรม.

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 1 โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สร้างขึ้นปี 2554

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 2  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี สร้างขึ้นปี 2557

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สร้างขึ้นปี 2558

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 4  โรงเรียนวัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นปี 2559

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 5  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครนายก สร้างขึ้นปี 2559

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 6  โรงเรียนบ้านกุดโจด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สร้างขึ้นปี 2560

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 7  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นปี 2562

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 8  โรงเรียนบ้านหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สร้างขึ้นปี 2563

โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 11  โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จ.พิจิตร สร้างขึ้นปี 2566