คุณวาสนา พงศ์แสงลึก ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน และคุณปิยพร บรรดาศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร


OID-News3

 

OID-News2OID-Newscertificatedofmembership-cac-2