บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคกว่า 1.2 ล้านบาท สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่ 7 กับ “โครงการยิ้มสดใสจากใจ Com7” เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

01-bright-smile-from-comseven-jan2019
คุณ ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันนำสิ่งของและเงินบริจาครวมมูลค่ากว่า 1,294,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิตะวันฉาย จ. ขอนแก่น

โดยโครงการนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมเช่น การจัดกิจกรรม Payday โดยพนักงานสามารถนำสิ่งของมาขายหรือประมูลเพื่อนำรายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมาบริจาคให้แก่โครงการ หรือการตั้งกล่องรับบริจาคที่หน้าร้านบานาน่าทุกสาขา เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โดยในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกเริ่มจนหายดี  พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาวะร่างกายและจิตใจให้กลับมาเป็นสมบูรณ์นั้น จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 200,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

02-bright-smile-from-comseven-jan2019

03-bright-smile-from-comseven-jan2019

04-bright-smile-from-comseven-jan2019