เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,400,000 บาท จากโครงการ “ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น” มอบแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ปากแหว่ง เพดานโหว่ พิการทางศีรษะและใบหน้า จำนวน 7 คน โดยครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คอมเซเว่นฯ และจากกล่องรับบริจาคที่เคาน์เตอร์ BaNANA ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับการรักษาน้องๆ ปากแหว่ง เพดานโหว่ จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษาตามแนวทางการดูแลรักษา เป็นไปตามช่วงอายุ โดยทีมสหวิทยาการ และการรักษาแต่ละรายจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานตลอดจนการฟื้นฟูสภาพให้น้องๆ มีความใกล้เคียงคนปกติทั่วไป ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ป่วยได้รับ เฉลี่ยคนละ 200,000 บาท /ราย บริษัทจึงได้มีโครงการ ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ และครั้งนี้เป็นปีที่ 6 ที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ และครอบครัวผ่านการบริจาคไปยังมูลนิธิตะวันฉายฯ และบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะจัดโครงการ ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและขาดโอกาสทางสังคมแบบนี้ทุกๆ ปี และขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบรอยยิ้มที่สดใสให้กับน้องต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับน้องๆ เพียงร่วมกันบริจาคและสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการรักษา ผ่านกล่องรับบริจาคที่เคาน์เตอร์ร้าน Banana ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชี บมจ. คอมเซเว่น เพื่อการกุศล ธนาคารกสิกรไทย ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 042-1-13364-6

Smile-with-comseven-Oct2017-02

Smile-with-comseven-Oct2017-01

Smile-with-comseven-Oct2017-03

Smile-with-comseven-Oct2017-07

Smile-with-comseven-Oct2017-06

Smile-with-comseven-Oct2017-04

Smile-with-comseven-Oct2017-05