เพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริการ คอมเซเว่นเราจึงมุ่งมั่นในการสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมเดินหน้าผลักดันโครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”  โครงการดี ๆ ช่วยรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น“ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2553 ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยรักษาและผ่าตัดให้กับผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยเงินบริจาคได้มาจากการร่วมมือของลูกค้าจากร้านค้าในเครือของบริษัทคอมเซเว่นฯ ได้แก่ ร้าน บานาน่า ไอที, บานาน่า โมบาย, ไอสตูดิโอ บาย คอมเซเว่น และไอบีท บาย คอมเซเว่น  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเราช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดขอนแก่น มาจำนวน 6 คน  โดยเราเลือกที่จะช่วยเหลือให้เด็กที่อยู่ในมูลนิธิที่ได้รับเงินบริจาค ได้รับการผ่าตัดรักษาจนสามารถมีอาการปกติมากที่สุดและมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

project-smile-com7-01

project-smile-com7-02

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล Marketing Communication Manager บริษัทคอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 400,000 บาท จากโครงการ ”ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น” ให้แก่มูลนิธิ ตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยเด็กพิการปากแหว่งเดพานโหว่ อาคารแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยครั้งนี้นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 7 และ 8 ของโครงการ ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายเป็นปกติมีค่ารักษาโดยแฉลี่ยนคนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ  มุ่งมั่นที่จะจัดทำโครงการ “ ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น”  ต่อ ๆ ไปในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยให้กลับมายิ้มได้

project-smile-com7-03

project-smile-com7-04

project-smile-com7-05

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางการบริจาคเงิน สิ่งของ ทางกล่องรับบริจาค ที่ร้าน บานาน่า ไอที, บานาน่า โมบาย, ไอสตูดิโอ บาย คอมเซเว่น และ ไอบีท บาย คอมเซเว่น สาขาใกล้บ้านคุณ ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2762-7474