เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องทุกปี ภายใต้ “โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริจาคคอมพิวเตอร์ Asus จำนวน 21 เครื่อง รวมถึงปริ้นเตอร์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร ซึ่งนับว่าเป็นห้องที่ 11 แล้ว ตั้งแต่ที่ได้ดำเนินโครงการมา

“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร
“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร