บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรของคนไทยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ โดยมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ที่มุ่งให้ลูกค้าพนักงานและผู้ลงทุน ได้ประโยชน์ร่วมกัน เราทำงานกันเป็นทีม ด้วยความรักและความเข้าใจ โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้า และความสำเร็จขององค์กรอย่างจริงใจ ด้วยระบบ Profit Sharing และ Career Opportunity

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 23 ปี ทั้งในธุรกิจค้าปลีกสินค้า ไอที สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบรนด์ชั้นนำของโลก เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลักสูตรการฝึกอบรมโดยสถาบัน Comseven Learning Center พร้อมทีมงานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในสายงาน ที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้กับพนักงานทุกท่านอย่างสูงสุด เพื่อให้พนักงาน บริษัท คอมเซเว่น ก้าวเดินพร้อมไปกับโอกาสที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้าตลอดไป

สวัสดิการ

ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ "ครอบครัวคอมเซเว่น" เราพร้อมมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อสร้างพลังและความสุขในการทำงานพร้อมดูแลซึ่งกันและกัน ในทุกๆ วันที่อยู่ใน "บ้านของพวกเรา" ชาวคอมเซเว่น สวัสดิการดีๆ ของพนักงาน "ครอบครัวคอมเซเว่น

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 
22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)