สมัครงานออนไลน์
นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DX ( 1 Positions )
สำนักงานใหญ่
 1. มีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาระบบ Dynamics AX ERP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 2. มีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงาน
 3. สามารถพัฒนาโปรแกรมและส่วนของ Report ต่างๆ ระหว่างพัฒนาโปรแกรมในช่วงของโครงการและการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถบริหารจัดการดูแลระบบ Dynamics AX ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ทั้งช่วงพัฒนาระบบและการใช้งานจริง
 5. สามารถให้คำแนะนำการใช้งานและการแก้ไขปัญหา ต่างๆ เพื่อให้ระบบ ERP สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 6. ต้องสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือส่วน Report ต่างๆเพิ่มเติม ที่อาจจะมีในอนาคตได้
 7. ถ้ามีประสบการณ์ในการนำระบบ Google Cloud,Google APl มาประยุกต์ใช้กับระบบงาน ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Dynamic AX ขั้นต่ำ 2-4 ปี ขึ้นไป ด้วย ภาษา X++,SSRS ,C# ,.NET ,ASP.NET.VB.NET (MVC)
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-4 ปี หรือมากกว่า ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 
 • มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูล
 • สามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการสร้างโปรแกรม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 356 มาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ