สมัครงานออนไลน์
เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาอาวุโส (Senior Web Content Officer) ( 1 Positions )
สำนักงานใหญ่

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

1. จัดการเนื้อหาบนเว็บไซค์( Contents Management System หรือ CMS)ด้วยระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น  Magento  และ WordPress
2. อัพโหลด ข้อมูลสินค้าลง market place ต่างๆ เช่น shopee, lazada application ต่างๆ
3. วิเคราะห์  ตรวจสอบ ประเภท (category)   และ หน้าที่(function)  ต่างๆ ในการแสดงผลเว็บไซค์
4. ควบคุม สต๊อก สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย online
5. ดูแล  บริหาร การเปลี่ยน สถานะ สินค้า  และราคาตาม โปรโมชั่น  ของสินค้า  
6. ทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1.เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์  การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
3.มีประสบการณ์ในธุรกิจIT,Telcom ,Retail business  2-3 ปีขึ้นไป
4.มีความสามารถในการเขียน เรื่องยากให้เข้าใจง่าย กระชับ ทันสมัย
5.หากมีความรู้ระบบ  CMS  และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น  Magento  และ WordPress  จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจสมัครงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมในตำแหน่งนี้ ติดต่อคุณเขต โทร.061-009-0563

หรือส่งประวัติ มาที่ khet.s@comseven.com

LINE ID: 0610090563