สมัครงานออนไลน์
เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer) ( 1 Positions )
สำนักงานใหญ่

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

1.ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอก (ธนาคาร 10-15 ธนาคาร) เพื่อ จัดทำโปรโมชั่นที่ดี
2.รวบรวมข้อต่างๆ เพื่อ ทำรายงาน วิเคราะห์ ข้อมูล
3.ช่วยเกฺ็บข้อมูลลูกค้า CRM, บันทึกข้อมูลเพื่องานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1.เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดจัดทำโปรโมชั่น (ธนาคาร)อย่างน้อย 3 ปี
4.มีทักษะการติดต่อประสานงาน  ทำงานเป็นทีมได้
5.สามารถใช้งาน Excel ได้อย่างชำนาญ
6.มีเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ

สนใจสมัครงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมในตำแหน่งนี้ ติดต่อคุณเขต โทร.061-009-0563
หรือส่งประวัติ มาที่ khet.s@comseven.com
LINE ID: 0610090563