สมัครงานออนไลน์
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ( 2 Positions )
สำนักงานใหญ่

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

พัฒนาและการเขียนโปรแกรมดังนี้
1. C# (Windows Application)
2. Microsoft SQL Server 2008
3. Managemenmt Tools / Crystal Report
4. HTML , ASP , PHP , CSS , Java Script
5. Objective-C,Swift,C#.Net

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการพัฒนา Objective-C,Swift,C#.Net
  4. มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website ได้ในระดับชำนาญการ
  5. มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเป็นอย่างดี

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถาม คุณชัยรัตน์ โทร. 081-371-2288 (IDLINE : bosscom7)
                  ส่งอีเมล์ Chairat_W@comseven.com