สมัครงานออนไลน์
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสต๊อก (Store Checker Officer) ( 3 Positions )
สำนักงานใหญ่

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบสรุปผลการตรวจนับสต๊อกหน้าร้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบ , สรุปผลมูลค่าสินค้าสูญหาย ,สรุปรายชื่อเปิดบิลขาย
3.แก้ไขข้อมูลของสินค้าเนื่องจากการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง
4.รับและกระจายข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.ประสานงานกับหน้าร้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลได้
6.ทำรายงาน Stock Report เทียบยอดสินค้าผลต่าง ระหว่างคลังสินค้า และบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.เพศชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาบัญชี สาขา หรือสาขาที่เกียวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบข้อมูลสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
4.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สามารถใช้ Excel ได้อย่างชำนาญ
6.มีเทคนิคในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ

สนใจสมัครงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมในตำแหน่งนี้ ติดต่อคุณเขต โทร.061-009-0563
หรือส่งประวัติ มาที่ khet.s@comseven.com
LINE ID: 0610090563