ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำนักงานใหญ่30 มี.ค. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
2นักศึกษาฝึกงาน แผนก Graphic Designerสำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
3 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
4นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
5นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
6นักเขียนพัฒนาเว็ปไชต์สำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม
7นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT Support สำนักงานใหญ่11 ก.พ. 2563รายละเอียดเพิ่มเติม