ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1 Retail Buyerสำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
2เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Support)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
3เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Key Account Executive)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
4ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
5นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DXสำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
6เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาอาวุโส (Senior Web Content Officer)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
7ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Demand Generation Manager)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
8 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
9หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
10นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
11เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสต๊อก (Store Checker Officer)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
12นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
13พนักงานออกบูธขายสินค้า(Event Sales) สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
14ผู้จัดการฝ่าย อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce Manager)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
15เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
16เจ้าหน้าสื่อสารการตลาด(Marketing Communication Executive)สำนักงานใหญ่17 มิ.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม