ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร (ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
2ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่ง (Assistant Logistic Manager)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
3เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
4หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
5เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาอาวุโส (Senior Web Content Officer)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
6 Retail Buyerสำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
7เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Support)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
8เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Key Account Executive)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
9ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
10นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DXสำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
11ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Demand Generation Manager)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
12 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
13นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
14เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสต๊อก (Store Checker Officer)สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
15นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
16E-Commerce Managerสำนักงานใหญ่19 ส.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม