ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส Senior SEO Content Officer สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
2หัวหน้าแผนกการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Supervisor ) สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
3ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Manager)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
4นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT Support สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
5ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
6ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ Retail Buyer (IT Product)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
7เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
8หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
9เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Support)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
10นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DXสำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
11เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาอาวุโส (Senior Web Content Officer)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
12 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
13นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
14เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสต๊อก (Store Checker Officer)สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
15นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่21 ต.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม