ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
2เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
3หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
4ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ Retail Buyer (IT Product)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
5นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DXสำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
6 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
7นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
8นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
9เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหา (Web Content Officer)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
10นักเขียนพัฒนาเว็ปไชต์สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
11หัวหน้าแผนกการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Supervisor ) สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
12เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส Senior SEO Content Officer สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
13ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Manager)สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
14นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT Support สำนักงานใหญ่09 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม