ตำแหน่งงานว่าง
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
ที่ ตำแหน่งงาน หน่วยงาน วันที่ประกาศ #
1ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ Retail Buyer (IT Product)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
2เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหา (Web Content Officer)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
3นักศึกษาฝึกงาน แผนก Graphic Designerสำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
4ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไอที Product Manager (OEM – IT Accessories)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
5เจ้าหน้าที่การตลาด (Corperate Sales& Marketing Promotion Officer)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
6หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
7นักพัฒนาซอฟแวร์ Development DXสำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
8 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
9นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
10นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# )สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
11นักเขียนพัฒนาเว็ปไชต์สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
12หัวหน้าแผนกการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Supervisor ) สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
13เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส Senior SEO Content Officer สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
14ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Manager)สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
15นักศึกษาฝึกงาน แผนก IT Support สำนักงานใหญ่30 ธ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม