จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในปี 2556 บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “Banana Mobile”

PRODUCT & SERVICE

​Banana Mobile จำหน่ายสินค้าเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
Banana IT จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ Apple, Asus, Samsung, Lenovo, OPPO, Huawei, Wiko, Vivo, i-Mobile, HTC, Acer, Blackberry, LG และ Cherry Mobile ในช่วงราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 40,000 บาท

2. สินค้าแท็บเล็ต
ร้าน Banana IT จำหน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, i-Mobile, Acer, Microsoft, HP และ Asus ในช่วงราคาตั้งแต่ 4,000 ถึง 70,000 บาท

3. สินค้าอุปกรณ์เสริม
สินค้าอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีการใช้งานร่วมกันกับสินค้าหลักที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป สินค้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทำหน้าที่เพิ่มเติมคุณสมบัติหลักให้กับสินค้าหลัก

CUSTOMER SERVICE

Banana Mobile มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งการให้รายละเอียดตัวสินค้ารวมถึงการบริการหลักการขาย
เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของพนักงาน บุคลากรให้มีศักยภาพ
และความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า

อีกทั้งยังมุ่งเน้นขยายช่องทางให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน