คลิกชมเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากความประทับใจของผู้ใช้งานทั้งในเรื่องคุณภาพการผลิตการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลแต่ผู้คนอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผลิตภัณฑ์ของ Apple ยังถูกใช้ในการทำงานของเหล่ามืออาชีพในด้านต่างๆและภาคการศึกษาที่ต้องการเครื่องมือที่จะไว้วางใจในคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาวเพื่อลดต้นทุนการประกอบการ

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดตั้งแผนก Apple Education & Enterprise ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการศึกษา , System Engineer , ช่างและทีมบริการเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้องค์กรทางธุรกิจหรือองค์กรทางการศึกษาจะได้มีมืออาชีพที่จะสามารถพึ่งพาได้เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในองค์กรโดยทีมงานมีความสามารถในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของการวางแผนการออกแบบระบบการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณการอบรมการใช้งาน Software ทั้งในส่วน macOS และ iOS Device และการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแผนการเรียนการสอนซึ่งหาได้ยากที่จะมีบริษัทใดจะมีพร้อม

PRODUCT & SERVICE

ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple มีลักษณะรูปแบบของร้านและการจัดวางสินค้ามาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำหนดโดยบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. ดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน U.Store โดยจำหน่ายสินค้าดังนี้

สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ iPhone, iPad, Macbook, iMac และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสินค้า Apple

U.Store by COMSEVEN

CU
สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mobile : 08 1466 6152
Fanpage : U-Store@CU
RSU
สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
Mobile : 08 1466 6151
Fanpage : U-Store@RSU
UTCC
สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Mobile : 08 3033 4098
Fanpage : U-Store@UTCC
SPU
สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
Mobile : 08 3033 4098
Fanpage : U-Store@SPU
KMUTT
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Mobile : 08 6308 8160
Fanpage : U-Store@KMUTT
CMU
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mobile : 09 1770 8164
Fanpage : U-Store@CMU
KKU
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mobile : 08 1925 9076
Fanpage : U-Store@KKU
KMITL
สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Mobile : 08 6308 8107
Fanpage : U-Store@KMITL