คลิกชมเว็บไซต์
จากความชำนาญและความเข้าใจในธุรกิจ IT ทำให้ COM7 เล็งเห็นถึงหน่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของ SME ที่ผ่านมามีความยากลำบากในการเข้าถึงรูปแบบการดำเนินงาน Business solution เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนและความยุ่งยากของการดำเนินงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SME ในการแข่งขันที่สูงขึ้น ณ ปัจจุบัน ทำให้ COM7 เล็งเห็นช่องทางในการให้บริการจึงได้จัดตั้ง Banana Business โดยรองรับการให้บริการ อาทิเช่น Hardware ซึ่งได้ให้บริการสินค้ากว่า 1,000 ชนิด และ Software เป็นการให้บริการโปรแกรมการขาย POS (Point of Sale) โดยมีบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ COM7) ให้บริการซัพพอรต์แก่ Banana Business และได้มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและโชว์รูม ภายใต้การดูแลของ Banana Business ที่ห้างสรรพสินค้า พันทิป พลาซ่า ภายใต้ชื่อร้าน “Banana Business Experience Center” บนเนื้อที่กว่า 1,000 ตรม. ประกอบไปด้วยโซนสินค้าโซลูชั่นต่างๆ อาทิเช่น โซน Education โซน Conference, Home Automation, Security, Signage, Network, Education และ Hostel เป็นต้น

ปัจจุบัน Banana Business ได้รองรับลูกค้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 บริษัท ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการให้บริการสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ