เพชรบุรี
    ร้าน ดาต้าคอมพิวเตอร์

    •ที่อยู่: 99,2/16 หมู่ 4 ถนนบันไดอิฐ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
    •เบอร์โทรศัพท์: 032-401223 (723)/089-688-4053