พิจิตร
    ร้าน เอ็กคอมโซน

    •ที่อยู่: 155/19 ถนนประธานเมือง ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
    •เบอร์โทรศัพท์: 089-663-0881
    •อีเมล์: xcozone@hotmail.com