พังงา
    บริษัท พังงาคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

    •ที่อยู่:เลขที่ 373/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จังหวัดพังงา 82000
    •เบอร์โทรศัพท์: 076-411-969 , 0-1894-6539
    •อีเมล์: admpna10@cscoms.com