พังงา
    เทค ไซเบอร์ เซอร์วิส

    •ที่อยู่:เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จังหวัดพังงา 82180
    •เบอร์โทรศัพท์: (076)442-154