พังงา
    ร้าน เอ.ซี.ที. คอมพิวเตอร์

    •ที่อยู่:77 หมู่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
    •เบอร์โทรศัพท์: 089-469-3294 ,086-363-1248