พังงา
    ท้ายเหมืองโปรคอม

    •ที่อยู่:9/4 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา