พังงา
    เพื่อนครูคอมพิวเตอร์

    •ที่อยู่:97/3 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
    •เบอร์โทรศัพท์: 081-6072476