บุรีรัมย์
    ร้าน ทุนคอมพิวเตอร์

    •ที่อยู่:431 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    •เบอร์โทรศัพท์: 044-624667
    •อีเมล์: thuncom@hotmail.com