ชลบุรี
    บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด

    •ที่อยู่: 3/13, 19, 25 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
    •เบอร์โทรศัพท์: 038-796386-7,283-685