กรุงเทพมหานคร
    บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด

    •ที่อยู่:3300/62 ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900
    •เบอร์โทรศัพท์: 02-9373301-6