ชลบุรี
    Stuff by BaNANA IT ( เซ็นทรัล ชลบุรี)

    ชั้น 2 ห้อง 240 เลขที่ 55/88-89 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี